Hypnotherapeuten.org
Netwerk van hypnotherapeuten
Hypnotherapeuten

Ninian Sammels | Hypnotherapie

Hypnotherapie-Oegstgeest
Rhijngeesterstraatweg 40d
2341 BV Oegstgeest
ninian-sammels@datzitzo.com
Stuur een bericht

Ga direct naar:

Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtHypnotherapie Oegstgeest

Ninian Sammels, Integratief therapeut en psycho-oncologisch therapeut 

 

Wat is “Integratieve Psychotherapie”? 

 

Binnen de integratieve psychotherapie wordt ieder mens gezien als een uniek persoon en staat ú als persoon centraal, in tegenstelling tot in de reguliere, “gewone”, psychologische zorg of psychotherapie,  waar veelal alleen uw klacht of probleem centraal staat. 

 

U bent zóveel meer dan alléen de klacht of het probleem dat u ervaart, ook al lijkt dat nu misschien even niet zo te zijn en gaat ál uw energie, in het denken of vechten, tegen uw probleem of klacht zitten. 

 

Uw persoonlijkheid, gedragingen, gevoelens, lichaam en geest zijn ònlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden èlkaar, en dus óok het probleem dat of de klacht die u ervaart. Ik kijk dus niet àlleen naar het (schijnbaar losstaande) stuk(je) dat u ervaart als probleem of klacht: ik kijk naar ú, met alles dat u meebrengt, ín en ùit uw leven.

 

 

Relatietherapie

 

In relatietherapie ben je niet individueel in behandeling, maar is de relatie in therapie en dùs jullie sámen. Dat betekent dat we samen kijken naar wat er tússen jullie speelt, naar hòe jullie met elkaar omgaan en hoe jullie communiceren.

 

Gedurende de therapie zullen we praten, maar zullen er ook oefeningen gedaan worden, teneinde contact te maken, het contact te verbeteren en/of om vastgesleten patronen inzichtelijk te maken en te doorbreken. Ook kunnen jullie opdrachten meekrijgen om thuis aan te werken. Soms is het daarbij ònvermijdelijk “oude koeien” uit de sloot te halen:  in relatietherapie gaat het er om hoe jullie daar sámen mee omgaan. 

 

Een liefdesrelatie kan weer opbloeien als je (beter) leert communiceren, als je pijn, onvervulde wensen, maar ook positieve gevoelens met de ander deelt.

 

 

Psycho-oncologsche psychotherapie (hulp bij kanker)/psychotherapie bij ziekte

 

Veel mensen die ziek zijn, krijgen vaak wél de juiste medische en naastenzorg, maar nìet de gewenste psychische zorg.  

 

Voor wie te horen heeft gekregen dat hij of zij ziek is staat de wereld stil. Plannen voor de toekomst kunnen instorten en een periode van onzekerheid en twijfel breekt aan. Uw artsen doen alles om uw ziekte te bestrijden en u beter te maken, maar waar kunt u naartoe met uw verdriet, onzekerheid en geestelijke pijn? 

 

U kunt behoefte hebben aan begeleiding of een luisterend oor. Deze behoefte kan op ieder moment in uw proces ontstaan, zowel tíjdens als nà uw behandelingen. Met ziekte/kanker te maken krijgen is zwaar en verwarrend, zowel voor diegene die het treft als voor de partner, ouders, kinderen en/of andere naasten. Dan kan een steuntje in de rug prettig zijn. Vaak is praten (tegen een relatieve vreemde) heel prettig en lucht het op.

 

Aangesloten bij

  • VIT

Ligging


© Hypnotherapeuten.org - Hypnotherapie en pds-therapie in NL
| Disclaimer | Privacy verklaring | Reviews | Login |