Hypnotherapeuten.org
Netwerk van hypnotherapeuten
Hypnotherapeuten

Ninian Sammels | Hypnotherapie

Hypnotherapie-Amsterdam
Valeriusstraat 78
1071 MN Amsterdam
ninian-sammels@datzitzo.com
Stuur een bericht

Ga direct naar:

Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtHypnotherapie Amsterdam

 

Ninian Sammels, Integratief therapeut en psycho-oncologisch therapeut 

 

Wat is “Integratieve Psychotherapie”? 

 Binnen de integratieve psychotherapie wordt ieder mens gezien als een uniek persoon en staat ú als persoon centraal, in tegenstelling tot in de reguliere, “gewone”, psychologische zorg of psychotherapie,  waar veelal alleen uw klacht of probleem centraal staat. 

 

U bent zóveel meer dan alléen de klacht of het probleem dat u ervaart, ook al lijkt dat nu misschien even niet zo te zijn en gaat ál uw energie, in het denken of vechten, tegen uw probleem of klacht zitten. 

Uw persoonlijkheid, gedragingen, gevoelens, lichaam en geest zijn ònlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden èlkaar, en dus óok het probleem dat of de klacht die u ervaart. Ik kijk dus niet àlleen naar het (schijnbaar losstaande) stuk(je) dat u ervaart als probleem of klacht: ik kijk naar ú, met alles dat u meebrengt, ín en ùit uw leven.

 

Uitgangspunt van integratieve therapie is daarbij dat u het beste kan worden geholpen, door een begeleidingsvorm te kiezen die het béste aansluit bij úw persoonlijkheid. 

Integratieve psychotherapie maakt gebruik van bewezen methoden en technieken uit verschillende therapievormen: ook de methode staat dus niet centraal, maar alleen ú als cliënt, met álles dat u meebrengt aan achtergrond, mogelijkheden, kennis, mogelijkheden en kracht!  Daarmee is iedere behandeling: therapie op maat.

 

Integratieve psychotherapie is tevens dóelgerichte therapie. 

We gaan hierbij uit van uw “eigen-wijs-heid” in uw probleem. In de therapie heeft u, als cliënt, een actieve rol en neemt uw eigen verantwoordelijkheid, in het aangaan en oplossen van het probleem of de klacht, een belangrijke plaats in. 

 

Dáarom is het belangrijk dat u uw probleem niet alleen leert kennen, maar het ook voelt en leert begrijpen, waardoor u beter in staat bent de oplossing in àlle aspecten van uw leven (uw gedragingen, uw gevoelens, uw lichaam en uw geestelijk leven) te integreren en er daardoor mee léert leven en omgaan. 

 

De therapie kan als doel hebben het doen verdwijnen van de klacht, maar ook het beter leren omgaan met klachten, zoals:

 

Psychische problemen

 • weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, angst of verdriet
 • moeite met communicatie, problemen met het stellen van grenzen of uiten van gevoelens
 • neerslachtigheid
 • slaapproblemen
 • stress- en spanningsklachten
 • communicatie-problemen in privé- of werksituaties
 • innerlijke conflicten
 • onzekerheid
 • lichamelijke klachten waarvoor geen nadere medische oorzaak is te vinden
 • hervinden en versterken van levensvreugde en levenskracht;
 • herkennen stressfactoren en deze leren hanteren
 • leren omgaan met emoties en verdriet;
 • hervinden van balans, het doel van je leven kwijt zijn;
 • spirituele vraagstukken

 

Lichamelijke klachten

 • pijnbestrijding
 • problematiek bij en met intimiteit
 • begeleiding bij ziekte(n)

 

Aangeleerd probleemgedrag

 • nagelbijten, tandenknarsen, roken
 • eetproblemen

 

 

Relatietherapie

In iedere relatie komen wel eens spanningen, ergernissen, ruzies of erger, voor. Wanneer partners in hun relatie echter tegen problemen oplopen, waar zij zelf niet meer uit komen, kan relatietherapie uitkomst bieden. 

In relatietherapie ben je niet individueel in behandeling, maar is de relatie in therapie en dùs jullie sámen. 

Dat betekent dat we samen kijken naar wat er tússen jullie speelt, naar hòe jullie met elkaar omgaan en hoe jullie communiceren.

Gedurende de therapie zullen we praten, maar zullen er ook oefeningen gedaan worden, teneinde contact te maken, het contact te verbeteren en/of om vastgesleten patronen inzichtelijk te maken en te doorbreken. Ook kunnen jullie opdrachten meekrijgen om thuis aan te werken. Soms is het daarbij ònvermijdelijk “oude koeien” uit de sloot te halen:  in relatietherapie gaat het er om hoe jullie daar sámen mee omgaan. 

Een liefdesrelatie kan weer opbloeien als je (beter) leert communiceren, als je pijn, onvervulde wensen, maar ook positieve gevoelens met de ander deelt.

Het is belangrijk dat jullie bereid zijn, tijd en energie, te investeren om te leren, te leren óver en van jezelf, te leren óver en vàn de ander, maar ook te leren over jezelf. Uiteindelijk zijn jullie de enigen die jullie relatie kunnen 'genezen'.  

Daarbij kan de uitkomst van het proces uiteindelijk ook zijn dat jullie besluiten uit elkaar te gaan òf de relatie een andere vorm te geven. Eerst gaan we echter onderzoeken of reparatie van de relatie mogelijk is.

Uit relatietherapie komt over het algemeen een beter inzicht in het eigen en andermans beleven van de problematiek voort, alsmede vernieuwde, en meer heldere, omgangsvormen en communicatie, waardoor de situatie zoals die ìs en wàs, dóorbroken wordt, wat (her)nieuw(d)e kansen biedt. 

 

Met behulp van relatietherapie leert u weer te luisteren, naar hetgeen uw partner u werkelijk vertelt, maar ook naar uzelf. 

Ook leert u om ùzelf op een pósitieve manier uit te spreken over ùw behoeften en verlangens.

Communicatie tussen partners speelt een belangrijke rol in relatietherapie: relatie=communicatie!

 

Soms is uw partner niet of nòg niet gemotiveerd voor therapie. Maar bent u dat al wel. Oók dan kan therapie zinvol zijn, om te kijken wat uzelf kunt doen om uw relatie te veranderen of verbeteren.

De manier om uit een dilemma te komen is om uzelf sterker te maken. Beter te weten wìe ú bent en wàt u eigenlijk wilt. 

 

Een goede relatie met jezelf is de basis voor een goede relatie met een ander.

 

U kunt in mijn praktijk in Amsterdam, maar ook in Oegstgeest, terecht bij een relatiecrisis, maar ook als u zoekt naar verdieping of meer passie in uw relatie. 

 

Veel voorkomende problemen, waarbij mensen relatietherapie inschakelen, zijn: 

 • langs elkaar heen leven
 • gevoelens van eenzaamheid in de relatie
 • veel ruzie maken
 • verwijdering of sleur ervaren
 • elkaar wantrouwen 
 • verdieping of meer hartstocht zoeken in de relatie
 • twijfelen of u samen verder wilt
 • meer samen willen zijn
 • “andere” relaties binnen uw relatie

 

 

Psycho-oncologsche psychotherapie (hulp bij kanker)/psychotherapie bij ziekte

Mensen die geconfronteerd worden met de diagnose dat zij ernstig ziek zijn, worden vaak omringd met uitstekende medische zorg en vaak intensief gesteund door hun naasten. 

 

Veel mensen die ziek zijn, krijgen vaak wél de juiste medische en naastenzorg, maar nìet de gewenste psychische zorg.  

 

Voor wie te horen heeft gekregen dat hij of zij ziek is staat de wereld stil. Plannen voor de toekomst kunnen instorten en een periode van onzekerheid en twijfel breekt aan. 

Uw artsen doen alles om uw ziekte te bestrijden en u beter te maken, maar waar kunt u naartoe met uw verdriet, onzekerheid en geestelijke pijn? 

 

Om vertrouwen te (kunnen blijven) houden in zo’n ingrijpende (vaak verwarrende en angstige) periode is het belangrijk om psychische hulp te krijgen, waaruit u kracht en steun kunt putten.  De deskundige begeleiding en ondersteunende hulp van de integratief psychotherapeut kan helpen bij het verminderen van uw lichamelijke en psychische spanningen. Oók kunt u terecht met emotionele vraagstukken, bij intiemere vragen en emoties en vragen die u niet met iedereen kúnt of wìlt delen. 

 

Of u nu net de diagnose hebt gekregen, als een berg opziet tegen de behandeling, álles wat gaat komen, of als u misschien bang bent om te sterven of om uw partner te verliezen: integratieve psycho-oncologische therapie kan in deze moeilijke levensfase wellicht iets voor u zijn. 

Psycholo-oncologische therapie kan u in deze moeilijke levensfase helpen, ontlasten en dáar waar nodig ondersteunen. 

 

Een krachtige instelling en innerlijke kalmte draagt vaak bij aan lichamelijke herstel en aan kwaliteit van leven. Maar die instelling en die psychische kracht zijn er niet altijd en kùnnen er soms niet zijn. Tijdens ziekte is het vaak moeilijk om psychisch in balans te blijven.

Psycho-oncologisch therapie kan u manieren aanreiken om het psychisch evenwicht te herstellen en om uw levenskracht weer te kunnen voelen en versterken. 

 

Met psycho-oncologische begeleiding kunt u leren omgaan met de verschillende fases en aspecten van uw ziekte. 

 

U kunt behoefte hebben aan begeleiding of een luisterend oor. Deze behoefte kan op ieder moment in uw proces ontstaan, zowel tíjdens als nà uw behandelingen. 

Met ziekte/kanker te maken krijgen is zwaar en verwarrend, zowel voor diegene die het treft als voor de partner, ouders, kinderen en/of andere naasten. 

Dan kan een steuntje in de rug prettig zijn. Vaak is praten (tegen een relatieve vreemde) heel prettig en lucht het op.

 

In de Integratieve psycho(-oncologische) therapie is úw persoonlijke situatie het uitgangspunt. Belangrijk daarin is te leren omgaan met de situatie op de manier die bij ú past en waar ú zich goed bij voelt. Hierin kan van alles aan de orde komen: 

 

 • acceptatie en verwerking van diagnose en prognose
 • het doel van je/uw leven kwijt zijn;

 

 • hervinden en versterken van levensvreugde en levenskracht;
 • hervinden van balans;
 • hervinden zelfvertrouwen;

 

 • (herkennen) stressfactoren en deze leren hanteren;
 • voorbereiding op medische behandelingen, operaties en onderzoeken;
 • leren omgaan met emoties en verdriet;

 

 • negatief zelfbeeld, angst of verdriet;
 • moeite met communicatie, problemen met het stellen van grenzen of uiten van gevoelens;
 • neerslachtigheid;
 • slaapproblemen;
 • stress- en spanningsklachten;
 • communicatie-problemen in privé- of werksituaties; 
 • innerlijke conflicten;
 • onzekerheid

 

 • spirituele vraagstukken

 

 

Ziekte en relatie therapie

Met ziekte en/of kanker te maken krijgen is zwaar en verwarrend, zowel voor degene die het treft, als voor de partner, ouders, kinderen en/of andere naasten. 

Mensen die geconfronteerd worden met de diagnose dat zij ernstig ziek zijn, worden vaak omringd met uitstekende medische zorg en vaak intensief gesteund door hun naasten. Deze naasten zijn echter niet ècht ziek, al lijden zij net zo hard en soms zelfs harder, dan de patiënt zelf.  

Dat kan voor de nodige frictie in de relatie zorgen.

Dan kan een steuntje in de rug prettig zijn. Vaak is praten (tegen een relatieve vreemde) heel prettig en lucht het op.

Door ziekte verandert de relatie. Zeker bij ziektes als kanker.  Niet voor niets wordt er in de medische wereld gezegd dat je kanker niet alleen hebt. Wat daarmee bedoelt wordt is dat kanker zó ingrijpend is in een mensenleven, dat alle relaties die die persoon heeft als vanzelf ook te maken krijgen met alle, vaak minder positieve, veranderingen, die kanker teweeg brengt. 

Het is dan geen wonder dat een liefdesrelatie het zwaar te verduren krijgt als éen van de partners ernstig ziek blijkt te zijn. 

Juist in periodes van ziekte leert u, met en in de relatietherapie, zich (weer) uitspreken over uw behoeften, verlangens en ook angsten, in deze vaak zo verwarrende en angstige periode. 

 

 

Rouw (verwerking)

Ingrijpende persoonlijke en emotionele verliezen zetten een rouwproces in gang. 

 

“Verliezen” en de daaruit voortvloeiende rouw hebben invloed op ieders leven. De gevoelens en emoties, waarmee u wordt geconfronteerd kunnen heel heftig zijn: vooral voor uzelf, maar ook voor uw partner, kinderen, ouders en/of andere naasten. 

 

Een verliesproces kan je leven en gezondheid ontregelen, maar zèlfs ontwrichten. Rouw is een emotionele reactie als gevolg van een verlies, in het bijzonder het verlies van een naaste. 

 

Maar verlies en rouw kunnen ook gaan over een scheiding, verlies van gezondheid, ingrijpende veranderingen op het werk, ontslag en/of andere zaken waar mensen in hun leven afscheid van “moeten” nemen. 

 

Verwachtingen, toekomst en/of dromen vallen aan diggelen, waardoor je je houvast in het leven, voor een kortere of langere tijd, kwijt bent.

 

“Normaal” gesproken zal de intensiteit van de reactie in de loop van de tijd afnemen, rouw kan echter zó heftig zijn, dat je levenslust verloren gaat. 

 

Álle verliezen geven rouwreacties.

 

Rouwen, het-verwerken-van-verlies, is een actief proces, dat veel energie kost en dat vaak ten koste gaat van ándere, vaak positieve, energie. 

 

Gevoelens van gedeprimeerdheid, wisselende stemmingen of andere onbestemde gevoelens, zelfs oud verdriet, waarvan je állang dacht dat je dat had opgeruimd, kunnen opspelen. 

 

Dán is het wijsheid professionele hulp in te schakelen: praten helpt !

 

Ligging


© Hypnotherapeuten.org - Hypnotherapie en pds-therapie in NL
| Disclaimer | Privacy verklaring | Reviews | Login |